Refuse-derived fuel is een brandstof die wordt gewonnen uit afval.

In het verleden werd afval eenvoudigweg gestort. Groeiend bewustzijn van de negatieve milieueffecten van deze methode hebben geleid tot alternatieve methoden voor afvalverwerking.

Veel bestanddelen in afval (huishoudelijk, grijs en bedrijfsafval) hebben een hoge calorische waarde, waardoor ze zeer geschikt zijn als brandstof. Brandstof uit afval (refuse-derived fuel, RDF) kan worden ingezet als (vervangende) brandstof voor energiecentrales en diverse industriƫle processen. Het milieuvoordeel van RDF is tweeledig. Ten eerste levert het een vermindering van de hoeveelheid gestort afval op, ten tweede wordt het gebruik van fossiele brandstof gereduceerd.

Naast brandbare bestanddelen (papier-, karton-, plastic-, rubber-, en houtresten) bevat afval ook niet-brandbare bestanddelen (zand, steen, keramiek, ferro-, en non-ferrometalen), zogenaamd inert materiaal, en nat-organisch materiaal (voedselresten, tuinafval). Nat-organisch en inert materiaal zijn niet geschikt om als RDF in te zetten.