Bij de in-situ behandeling werken wij samen met een Nederlands bedrijf welk gespecialiseerd is in de complete reiniging van verontreinigde grond. Wij kunnen een onderzoek, advies en de sanering uitvoeren. De basis van de grondreiniging is een door een internationaal chemieconcern ontwikkelde en bewezen techniek.

De techniek is zodanig ontwikkeld dat de directe omgeving geen hinder ondervindt en tegelijkertijd wordt de biotoop op een natuurlijke manier weer gereinigd.

Voor het onderzoek naar de biologische activiteit en de reinigings mogelijkheden heeft onze partner een volledig uitgerust laboratorium.

Het uitgangspunt voor een grondreiniging is het bereiken van een maximaal resultaat met een zorgvuldige werkwijze en een controle over de ecologie tijdens de sanering. Additionele milieu belastingen worden vermeden, aangezien de sanering op een natuurlijke wijze verloopt.
Het is bewezen dat deze methode voor veel verontreinigingen toepasbaar is welke tot voor kort als onbehandelbaar golden.
Tevens zijn de daadwerkelijke kosten lager dan andere saneringsmethoden

Het principe is een milieu vriendelijke verwerkingsmethode. Op de locatie worden buizen tot onder de vervuilde zone in de grond geboord. Door deze buizen wordt lucht in de grond geïnjecteerd, in de bovenste zone wordt een speciale bioactieve laag aangebracht die met een catalyst „ gestart” wordt. De lucht stroomt door grond en neemt de verontreinigingen mee naar deze laag. Hier worden de schadelijke stoffen snel en volledig omgezet in CO2 en water omgezet.

De techniek kan in allerlei locaties ingezet worden, bijvoorbeeld verontreinigde bedrijfsterreinen of woongebieden. Het slopen van gebouwen is niet nodig zodat deze gewoon gebruikt kunnen blijven worden.
Het kan bewezen worden dat met deze techniek alle organische aeroob afbreekbare stoffen daadwerkelijk afgebroken zijn. Hieronder vallen onder andere BTEX, Hexaan, Styrolen AcryloNitril.

Ook voor tankstations en de petrochemische industrie waar benzine en diesel in de grond is gekomen is deze techniek een goed werkzaam en financieel interessant alternatief. Graafwerkzaamheden en ingewikkelde reinigingsmachines zijn bij deze techniek niet nodig. Het is inmiddels bewezen dat het mogelijk is met deze techniek tot 20 meter diep gereinigd kan worden. Er wordt geen grondwater weggehaald waardoor geen verstevigingen nodig zijn. De techniek kan worden ingezet om complexe verontreinigingen op te lossen in situaties waar de omgeving niet belast worden mag.