Sinds meer dan twintig jaar heeft Howa ervaring met de levering en de inzet van secundaire brandstoffen in cement en kalkovens en in elektriciteitscentrales.
Veel grote Europese concerns behoren tot onze klanten.

In 2007 zijn we begonnen met de energetische verwerking van biomassa stromen. Sindsdien handelen we in diverse biomassa stromen uit alle hoeken van de wereld.

Door deze brede geografische herkomst van onze biomassa stromen, kunnen we de steeds wisselende logistieke kosten optimaliseren. Tevens kunnen we de betrouwbaarheid aan onze afnemers verhogen. Wij zijn in staat om gelijke producten uit verschillende werelddelen te leveren en kunnen hierdoor de transportkosten minimaal houden en we kunnen continuïteit garanderen door eventuele calamiteiten bij producenten op te vangen door over te stappen naar een andere producent.

In de afgelopen 5 jaar hebben we meer dan 2 miljoen ton secundaire brandstoffen geleverd.

Hieronder een opsomming van de meest gangbare stromen:

Secondaire brandstof
Herkomst uit bedrijfs en productie afval. We zijn in staat secundaire brandstoffen te leveren met gegarandeerde biomassa percentages, zogenaamde groene energie. Het biomassa percentage bestaat uit papier, karton en hout. Het percentage kan variëren tussen 40 en 90 gewichtsprocent.

Hout pellets
Voor verschillende houtpellet producenten in West en Oost-Europa verkopen wij de totale jaar capaciteit. In principe zijn dit houtpellets met de DIN kwaliteitsnorm 51731. In onze portofolio behoren ook houtpellets die de DIN Plus en Önorm bereiken. Wij zijn in staat om langdurige levercontracten en kortlopende spot contracten aan te gaan.

Bos-chips
Deze komen voornamelijk uit Europa, zelden uit andere wereld delen. Wij letten er in het bijzonder op dat deze bos-chips uit verantwoorde bossen komen.

Bouw- en sloophout
Deze stromen leveren wij naar gelang de chemische en fysische samenstelling past binnen die van de afnemers. Wij kunnen langdurig bepaalde kwaliteiten en hoeveelheden leveren.

Turfbriketten en Turfpellets
Turf wordt in Ierland, Zweden en de Baltische staten nog steeds als reguliere brandstof gebruikt. Om de transportkosten per ton te minimaliseren en de verbrandingswaarde te verbeteren kunnen wij turfpellets of turfbriketten leveren.
Wij hebben een samenwerking met een Russische partner, met meer dan 15 jaar ervaring. Hierdoor kunnen wij deze kwaliteiten in grotere hoeveelheden inkopen en dus ook een hoge leverzekerheid garanderen.

Palmpit schillen
Dit materiaal uit de palmolie industrie komt overwegend uit Azië. Palmolie heeft de afgelopen jaren een negatieve klank gekregen omdat veel tropisch regenwoud onteigend wordt voor nieuwe palmolie plantages. Howa werkt alleen samen met Aziatische partners die geen regenwoud afbreken voor nieuwe plantages.

Expeller van Palmpitten
Uit de palm vrucht wordt palmolie gewonnen. De expeller is een afvalproduct wat vrijkomt tijdens dit proces. Dit materiaal, wat nu vooral ingezet wordt in de diervoeding, kan mede door zijn goede maaleigenschappen ook zeer goed ingezet worden als secundaire brandstof in kolencentrales.

Olijfpitten
Bij de productie van olijfolie komen verschillende reststromen vrij die goed ingezet kunnen worden als secundaire brandstof. Olijfkoek, olijfpulp en olijfpitten. De olijfpitten kunnen vooral ingezet worden in wervelbed verbrandingssystemen. Olijfkoek kan meegestookt worden in verschillende installaties en kan door ons ook als pellet worden geleverd.

Hazelnootpitten
Dit materiaal komt vrij uit het gebied rondom de Zwarte Zee. Door de samenwerking met lokale verwerkers die zich ook gespecialiseerd hebben met de logistiek kunnen wij dit materiaal met interessante condities inkopen.

Transport
Howa heeft veel ervaring met het transport van biomassa stromen per as, spoor en over water. Wij werken samen met bekende transport ondernemingen die actief zijn over de hele wereld. Per schip transporteren wij 2.500 ton tot 30.000 ton.

Het maakt ons niet uit of onze klanten nu 2.000 ton of 40.000 ton per maand wensen. Wij zorgen ervoor dat zij het juiste product in de juiste kwaliteit in de juiste hoeveelheid ontvangen.